Grøn Hverdag – SydJylland er en selvstændig lokalkreds under Landssammenslutningen Grøn Hverdag i Danmark.

Grøn Hverdag arbejder for en bæredygtig udvikling:

Grøn Hverdag – SydJylland arrangerer temaaftener, økomarkeder og deltager i konferencer m.m.  Desuden har vi udgivet "Grøn indkøbsguide" over miljøvenlige forhandlere.

Foreningen samarbejder med andre organisationer for bedst muligt at fremme Agenda 21-arbejdet lokalt og på landsplan.

Som medlem af Grøn Hverdag modtager du 4 gange årligt Lands-sammenslutningens medlemsblad "Grøn Hverdag" samt vores lokale program.

Copyright: Grøn Hverdag Sydjylland  april 2012

Såfremt denne side indeholder materiale hvortil andre har copyright

er dette utilsigtet og  vil blive rettet/slettet  ved henvendelse til webmaster