Indkaldelse til generalforsamling

Grøn Hverdag Sydjylland

Kære medlemmer

Nu er der gået et år og der er atter tid til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes onsdag 25. april 2012

Kl. 19:00

Sted: Sct. Jørgensgaard, lokale 10, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
  5. Valg af bestyrelse, Hans-Jørgen Hansen, Lone Madsen og Claus Reinholdt er på valg, valg af suppleanter og revisor.
  6. Der er forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af den lokale bestyrelse og forening.
  7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrøm

 Haslevej 1, 6000 Kolding 4014 9900 fritze@live.com

       Af hensyn til forplejning til kaffen er tilmelding nødvendig senest

     tirsdag 17. april.

    Se også på www.gronhverdagsydjylland.dk

 Forside