Hvad er Grøn Hverdag?
I 1992 fejrede forbrugerrådet Den Internationale Forbrugerdag med et projekt der hed Grønne Familier, med den virkning, at Grønne Familier i 1993 blev til en landsdækkende organisation med lokale kredse i hele landet. I 2007 blev det på Landsgeneralforsamlingen vedtaget at ændre navn til Grøn Hverdag. Grøn Hverdags formål er, at inspirere den enkelte borger til at leve en grønnere hverdag. Vi forsøger ligeledes, at påvirke myndigheder og erhvervsliv, så lovgivning og forbrug udvikler sig i miljørigtig retning. Grøn Hverdag har 2 medlemmer i forbrugerrådet og har dermed gode muligheder for at påvirke ad den vej. Det er i korthed, hvad det ofte brugte ord Agenda 21 går ud på, altså et samarbejde mellem borgere, myndigheder og erhvervsliv for en bæredygtig udvikling.
       Hvordan arbejder Grøn Hverdag?
Grøn Hverdag udgiver miljømagasinet Grøn Hverdag. Her findes der artikler og oplysninger om grøn levevis samt oplysninger om Grøn Hverdags kontaktpersoner og lokale kredse. Lokalkredsene står for et forskelligartet udbud af aktiviteter i relation til miljøvenlig adfærd. Grøn Hverdag samarbejder med andre organisationer og er bl.a. medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Grøn Hverdag påvirker, ved deltagelse i møder og kongresser, politikere  og beslutningstagere til, at lægge stadig større vægt på miljøhensyn. Vi vil gerne fremme den enkeltes mulighed for, at leve grønt uden det helt store besvær.             

 5 gode grunde!

Bestyrelsen 2010-2011.

 Vedtægter                                                           

 

Grøn Hverdag arbejder for en grøn og bæredygtig udvikling

Forside