Generalforsamling  i Grøn Hverdag Sydjylland

blev afholdt  onsdag 6. april 2011

Kl. 19:30

Sted: Nicolai Biograf og Cafe 1. sal, Skolegade 2A, 6000 Kolding

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og referent  Jens Ole Larsen blev valgt som dirrigent, Lone Madsen som referent.
  2. Bestyrelsens beretning        Det har været et stille år i den lokale forening, der har ikke været afholdt nogen arrangementer bortset fra sidste års generalforsamling som blev afholdt ved Harteværket.
  3. Kassererens beretning    Regnskabet blev fremlagt, eneste bemærkning var et kritikpunkt for de høje kontogebyer.
  4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen Der var ikke indkommet nogen foreslag.
  5. Valg af bestyrelse, Fritze Lundstrøm,Jens Ole Larsen og Claus Reinholdt er på valg, valg af suppleanter og revisor. Alle blev genvalgt.
  6. Eventuelt Bestyrelsen tager gerne imod foreslag om arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrøm

 Haslevej 1, 6000 Kolding 7550 8600 fritzekost@hotmail.com

Forside