Grøn Hverdag Sydjylland

Kære medlemmer

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 17. maj 2010

i Naturvejleder-lokalet Harteværket, Alpedalsvej 107A, Kolding

Dagsorden og referat

  1. Valg af dirigent og referent: Lone Madsen blev valgt
  2. Bestyrelsens beretning: I årets løb afholdtes 2 arrangementer: Fokus på Grønland med film og foredrag, det foregik i Nicolai Cafe og Biograf og var meget velbesøgt, udsolgt! Traditionen tro blev der også serveret økologisk risengrød, denne gang på Nicolais julemarked og i  samarbejde med Lions Club. Læs mere under afholdte arrangementer.
  3. Kassererens beretning: Vores forening får ikke mere tilskud fra hovedforeningen p.g.a dens hårdt trængte økonomi, så vores indtægter er faldende og Grønlandsarrangementet kostede en del,
  4. Indkomne forslag skulle være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen: Der var ikke kommet nogen forslag.
  5. Valg af bestyrelse: Hans-Jørgen Hansen og Lone Madsen var på valg (Modtog genvalg), valg af suppleanter og revisor.Jais og Claus blev genvalgt
  6. Eventuelt: Der er jo ikke den store opbakning bag foreningen og vi I den gamle bestyrelse har ikke så mange ideer og kampgejst mere, Vi besluttede dog at vi i Grøn Hverdag Sydjylland sammen med KØR (Kolding Økologiske Råd) vil se på og give vores besyv med omkring Kolding Kommunes planer om opsætning af flere vindmøller.

        Invitation til arrangement før generalforsamling  SE HER Der kom 4 til arrangementet inden generalforsamlingen og hørte om naturgenopretningsprojektet og Harteværket, se billeder her

På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrøm

 Haslevej 1, 6000 Kolding 7550 8600 fritzekost@hotmail.com

Forside