Kære medlem

Der blev afholdt generalforsamling  

               Søndag den 3. maj 2009   Haslevej 1, 6000Kolding                 

 Vi begyndte med brunch, derefter generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.      Valg af dirigent og referent.      Lone Madsen blev valgt

2.      Bestyrelsens beretning.            Formanden aflagde beretning som blev godkendt

3.      Kasseres beretning                   Kasserens regnskab og beretning blev godkendt, revisor havde dog en note.   

4.      Indkomne forslag.                       Der var ikke indkommet nogen forslag

5.      Valg til bestyrelse:                      

             På valg:                                                

            Fritze Lundstrøm                                Genvalgt

            Jens Ole Larsen                                 Genvalgt

            Lise Olsen (ønsker ikke genvalg)     Claus Reinholdt stillede op til valg og blev valgt

          7. Valg af suppleanter                             Jais Johansen og Torben Jespersen blev genvalgt

          8. Valg af Revisor.                                  Erik Lund ønskede ikke genvalg, Claus Reinholdt blev valgt

       9. Eventuelt.                                             Der blev snakket om flere ting i den økologiske-bæredygtigheds-klimamæssige

                                                                         verden, specielt blev der efterlyst ideer og mere engagement  fra de Koldingensiske

                                                                         foreninger. Der vil blive arbejdet på et møde i år.

                               På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrømformand  

Tlf.: 75 50 86 00

E-mail: fritzekost@hotmail.com

Forside